Slovník pojmů "K"


Kabelová pojistka
Kabelová pojistka - Mechanická svorka, která je umístěna na rukojeti zahradního nářadí. Zabraňuje...
Kabelová spojka
Kabelová spojka - Kabelové spojky spojují různá elektrická vedení. Zpravidla jsou tvořeny tenkým ...
Kmitací pila
Kmitací pila - Kmitací pila je elektrické nářadí určené převážně k řezání desek, dřevěných prken ...
Kompozitní materiál
Kompozitní materiál - Kompozitní materiály jsou tvořeny dvěma nebo více pevně spojenými různými m...
Kopírovací objímka
Kopírovací objímka - (kroužek) Pomocný nástroj při frézování. Kopírovací objímka se upíná společn...
Kov
Kovy - Kovy se dělí na lehké a těžké kovy a jejich vlastnostmi jsou např. dobrá elektrická vodivo...
Krycí lišta
Krycí lišta - Stěnové ukončení podlahové krytiny. Slouží k zakrytí mezery mezi podlahovou krytino...
Křídlová matice
Křídlová matice - Provedení matice s dvěma plochými rozšířeními (křídly), jejichž pomocí můžete m...
Kvalita
Kvalita - (zajištění kvality) K zajištění kvality výrobků – od vývoje až po výrobu a výstupní kon...
Kovy
Kovy -  se dělí na lehké a těžké kovy a jejich vlastnostmi jsou např. dobrá elektrická vodivost a...
Křížový čárový laser
Křížový čárový laser - Elektronický měřicí přístroj a nástroj, který přesně promítá na stěnu pomo...