Slovník pojmů "T"


Tlumení vibrací
Tlumení vibrací - (vibrační rukojeť)Vibrace vyskytující se u elektrického nářadí jsou tlumeny pře...
Točivý moment
Točivý moment - Jako točivý moment se označuje „síla účinku otáčení“, kterou vytváří elektrický š...
Trojúhelníková bruska
Trojúhelníková bruska - Viz Deltabruska.
Typy bitů
Typy bitů - Bity existují ve velkém počtu tvarů a rozměrů: drážka, Phillips (křížová drážka), Poz...
Typy brusek

Typy brusek - Podle účelu použití existují nejrůznější typy ručních brusek.

Nejběžnější jsou:

P...

Typy hmoždinek
Typy hmoždinek- Podle toho, ve kterém materiálu má být hmoždinka použita, je k dispozici velké mn...
Typy vrtáků

Typy vrtáků - Různé materiály (např. dřevo, kov nebo kámen) vyžadují různé typy vrtáků. Nejznáměj...