Slovník pojmů "Z"


Zkosení
Zkosení - Jako zkosení se označuje zešikmená hrana obrobků. Zkosení mohou mít různé funkce, např....
Zkracování
Zkracování - Pod zkracováním se rozumí přesné zkrácení (odříznutí, uštípnutí atd.) prken a lišt.
Značkovací hrot
Značkovací hrot - Pomůcka pro rýsování na konci popisovače. Aby se ve dvou obrobcích vyvrtaly sho...
Záhlubník
Záhlubník - Záhlubníky jsou nástrčnými nástroji. Na jedné straně slouží k odstranění otřepů, aby ...
Zápustný šroub
Zápustný šroub - Spojovací prvek především v dřevěných konstrukcích. Zápustný šroub má šikmý plyn...
Závit
Závit - Závit je šroubovitý řez a umožňuje pevné, silně zatížitelné spojení, asi jako láhev a oto...