Správné měření – základní kámen pro váš projekt

Pro každou oblast existují speciální měřicí technika a přístroje. Řekneme vám, jaké.

Správné měření


Postup měření:

Délkové rozměry, se kterými se domácí kutil setkává, jsou často uváděny v centimetrech. Při výrobě nábytku už se používají milimetry a při práci s kovem se berou v úvahu desetiny milimetru. Pro každou oblast existují speciální měřicí technika a přístroje, se kterými lze snadno manipulovat a které poskytují přesné výsledky.

1 - V zásadě platí: Přesné měření zaručuje pouze čisté, nedeformované nářadí. Už několik milimetrů naměřených šikmo může znamenat rozhodující odchylku.
2 - Nejčastěji se používá skládací metr, který je opatřen centimetrovou stupnicí.
3 - K měření oblouků a zaoblení je vhodný krejčovský metr. Krejčovský metr se přizpůsobí tvaru měřené součásti.
4 - Moderní elektronika zjednodušuje a zpřesňuje ruční měření; např. elektronická vodováha, která přesně měří úhly. Kromě toho lze před vrtáním otvorů pro hmoždinky pomocí detektoru kovů zjistit, zda pod omítkou nejsou kabely nebo trubky. Laserový dálkoměr zjišťuje vzdálenosti mimořádně rychle a přesně.
5 - U elektronických přístrojů dbejte na následující: Po silných otřesech, výměně baterií a při velkých teplotních změnách se měřicí přístroje musí znovu zkalibrovat. To se provádí pomocí ovládacích tlačítek nebo automaticky. Zejména dálkoměry jsou velmi citlivé na teplotu. Dobré přístroje proto během měření zohledňují teplotu okolí.