Testy přímočarých pil

Vydáno: 19.05.2016 18:33
Testy přímočarých pil
Elektrické přímočaré pily se řadí do dvou základních kategorií – levnější hobby s cenou pohybující se přibližně od jednoho do pěti tisíc a kvalitnější profesionální s cenou začínající na pěti tisících.

Test potvrdil, že investice do dražších modelů se vyplatí při častém využití. Pily z dražích cenových kategorií prokázaly rychlé a přesné řezání, nižší hlučnost a menší vibrace. Levnější pilky rovněž odvedly svou práci dobře, ale nejsou stavěné na častou zátěž, takže je třeba zvážit na co a jak často budete pilu používat.

Elektrická přímočará pila se nejčastěji najde ve výbavě řemeslníka nebo kutila, který něco staví, vyrábí nebo upravuje. Pila má sice v názvu slovo “přímočará”, ale lze s ní provést jak rovný, tak zakřivený řez - lze s ní například vyříznout otvor do všemožných materiálů. Využijete ji při instalaci kuchyňského dřezu do linky, při přípravě elektroinstalace v sádrokartonovém obložení, při instalaci personalizované audiosoustavy do vozu a při mnoha dalších příležitostech.

Výhodou těchto pil je nízká hmotnost (testované modely vážily kolem 2.3 kg), snadné zacházení a ovládání a možnost šikmého řezu.

K dostání jsou dva typy elektrických přímočarých pil – jednoruční pily a obouruční pily. V testu byly srovnány oba typy.

Testované jednoruční modely patří především do kategorie hobby a jsou vhodné zejména pro menší zátěž (pro DIY projekty). Obouruční pily s rukojetí a vyvýšeným úchopem pro druhou ruku patřily až na jednu výjimku (obouruční přímočará pila METABO STE 90 SCS z kategorie hobby) do kategorie profesionálních pil. Jak již bylo zmíněno výše, práce s pilami z kategorie profi je rychlejší a přesnější, pily jsou tišší a méně vibrují.

U testovaných pil byly hodnoceny následujícící oblasti:

zkouška řezání, obsluha, zdravotní dopad, odolnost a bezpečnost z čehož největší váhu na celkovém hodnocení mělo řezání. Měřena byla rychlost a kvalita řezu na dřevěných materiálech různé tloušťky. Použita byla například dřevotříska, MDF, buk nebo kuchyňská deska. Test byl proveden i na kovových materiálech. Pro objektivnost výsledků byly všechny pily vybaveny stejnými nebo kvalitativně srovnatelnými standardními deseticentimetrovými řezacími plátky.

Všechny modely byly vybaveny funkcí kyvného pohybu (rovněž nazývané předkyv či předkmit), která zajišťuje čistší plátek a rychlejší řez, protože se kromě pohybu nahoru a dolů také jemně vychyluje do stran. V testu byl na některých materiálech (MDF a dřevotříska) vyzkoušen řez jak se zapnutou funkcí kyvného pohybu, tak bez ní a porovnávala se rychlost řezu.

Co se týče rychlosti, dopadly téměř všechny obouruční pily velmi dobře. Stejně pozitivně byla hodnocna i úhlová přesnost a preciznost řezu. Zkouška přesnosti byla provádně tak, že se řezalo do kuchyňské desky pod úhlem 90 a 45 stupňů a poté se měřila přesnost úhlu. Nechyběla ani zkouška vyřezávání vlnitého tvaru o vlnách různé výšky. Součástí zkoušky bylo i ověření, zda je řezací plátek zcela rovnoběžný se saněmi.

Kvalita řezu ve dřevě se hodnostila podle řezu na spodní i horní straně materiálu. Dolní strana řezu dopadla u všech testovaných pil lépe než horní, a to z toho důvodu, že zuby na plátku jsou nasměrovány tak, že pila řeže při pohybu nahoru a materiál se tak více trhá. Při řezání kovového materiálu dopadly všechny obouruční pily prvotřídně. Jednoruční potom většinou na dvojku nebo na trojku.

Text byl převzat z časopisu dTest a následně upraven.

V testu elektrických přímočarých pil najdete srovnání jak modelů z kategorie hobby, jejichž cena se pohybuje zhruba od jednoho do pěti tisíc korun, tak z kategorie profesionálního nářadí s cenovkou začínající číslicí 5 a vyšší. Nemalé pořizovací náklady se v testu pozitivně odrazily na rychlém a přesném řezání, nižší hlučnosti a také menších vibracích. Dobrou práci však odvedly i levné pily, proto je třeba dobře zvážit poměr ceny a četnosti využití.

Elektrická přímočará pila se nejčastěji nachází v rukou kutila nebo řemeslníka, který něco vyrábí, staví či upravuje. Její název je však možná poněkud zavádějící. Ačkoliv se ji říká přímočará, hodí se nejen na rovný, ale také zakřivený řez. Používá se například na vyřezávání otvorů do různých materiálů – při instalaci kuchyňského dřezu do linky, při přípravě elektroinstalace v sádrokartonovém obložení, při instalaci audiosoustavy na objednávku do vozu a tak dále. Využití je zkrátka široké. Do seznamu výhod můžeme zařadit poměrně nízkou hmotnost (průměr testovaných modelů je 2,3 kg), snadnou manipulaci i obsluhu a možnost zkoseněhu řezu.

Na trhu jsou dva typy elektrických přímočarých pil – jednoruční a obouruční. V tabulce najdete srovnání výrobků z obou skupin. Testované jednoručni modely patří do kategorie hobby nářadí, které lépe snáší spíš menší zátěž a hodí se na domácí projekty typu „udělej si sám". Naopak obouručni pily, vybaveny rukojetí a vyvýšeným úchopem pro druhou ruku, jsou profesionálním nářadím, zvyklým na těžké šichty v rukou řemeslníků. Jak se ukázalo v testu, práce s nimi je rychlejší a přesnější, ve srovnání s většinou jednoručních modelů jsou navíc tišší a méně vibrují. Výjimkou v testu je obouruční přímočará pila Metabo STE 90 SCS, která patří do kategorie hobby.

Jedna ruka proti dvěma

Vybrané pily jsme hodnotili v pěti hlavních oblastech – konkrétně při zkouškách řezání, obsluhy, zdravotního dopadu, odolnosti a bezpečnosti. Největší podíl na celkové známce mělo řezáni. Měřili jsme rychlost a kvalitu řezu na dřevěných materiálech různé tlouštky, napřiklad na dřevotřísce, MDF, buku nebo kuchyňské desce. Řezali jsme i kovové desky o dvou tloušťkách a sledovali stejné ukazatele. Pro zajištění srovnatelnosti výsledků jsme všechny pily vybavili stejnými nebo kvalitativně srovnatelnými standardními řezacími plátky o délce deseti centimetrů.

Ani jednomu testovanému modelu nechyběla funkce kyvného pohybu (někdy nazývaného předkyv nebo předkmit), kdy plátek nekmitá pouze nahoru a dolů, ale jemně se přitom vychyluje ze svislé osy, což má zajistit lepší čištění plátku od pilin a rychlejší řez. Proto jsme na některých materiálech (MDF a dřevotřísce) vyzkoušeli rozdíl v rychlosti řezu se zapnutým kyvným pohybem a bez něj.

Za rychlost řezání jsme obouručnim pilám jen v několika málo případech neudělili velmi dobrou známku. Stejně dobře jsme hodnotili i úhlovou přesnost a preciznost řezu. Při těchto zkouškách jsme řezali do kuchyňské desky v úhlu 90 a 45 stupňů a měřili přesnost úhlu. Do stejného materiálu jsme vyřezávali i křivku podobnou sinusoidě se stále se zmenšujícím poloměrem kruhu. Účelem tohoto testu bylo zjistit, jak si pily poradí se zaoblenými řezy. Součástí zkoušek přesnosti bylo také ověření, zda řezací plátek je zcela rovnoběžný se saněmi.

Kvalitu řezu ve dřevě jsme hodnotili na spodní i horní straně materiálu a udělené známky byly napříč celou tabulkou (u jedno- i obouručnich modelů) stejné: dolní strana dobře, horní uspokojivě. Důvodem lepší kvality řezu na dolní straně je, že zuby na plátku jsou nasměrovány tak, že řeže při pohybu nahoru, a materiál se proto tímto směrem více trhá. Při řezání kovové desky byla kvalita řezu v případě obouručních pil na jedničku, jednoruční dostaly většinou dvojku nebo trojku,

V tabulce najdete také údaje změřené nedořezané vzdálenosti, který údává, kolik milimetrů zbyde, pokud nebude konec řezaného materiálu volný, ale bude zakončen kolmou deskou nebu třeba zdí.

S jednou rukou to jde pomaleji

Jak už bylo řečeno, jednoruční pily byly ve zkouškách řezání většinou pomalejší. Udělovali jsme převážně dobré nebo uspokojivé známky, ale sáhli jsme i k horším, když byla práce opravdu pomalá. Například pila značky Extol Premium JS 800 LD řezala metr dlouhou dřevotřískovou desku u tloušťce 38 mm dlouhé 2,5 minuty, zatímco nejlepši jednoruční pila Narex EPL 12-7 BE byla o minutu rychlejši. Se stejnou dřevotřískovou deskou se podobně loudala i pila Skil 4381 AA a Ryobi RJS 1050K na její přeříznutí potřebovala dokonce více než tři minuty.

Řezání do kovu se ukázalo jako náročný úkol pro jednoruční modely Black & Decker KS901SEK a opět Skil. Ve srovnání s nejlepším Narexem jsou více než třikrát pomalejší. Také přesnost řezu byla pro některé pily tvrdou zkouškou, o čemž svědčí špatné známky. Pily Lux STS-750 Electronic, Fieldmann FDP 2002-E a zmiňovaná Black & Decker nemají při průřezu 38 mm tlusté kuchyňské desky zcela kolmou čáru řezu, ale mírně se odchylující od svislé osy. U modelu Extol a Black & Decker jsme zjistili, že řezací plátek není zcela rovnoběžný se saněmi, což znamená, že pokud byste používali vodící lištu, která má usnadňovat přesný řez, pila bude mít tendenci stáčet se k jedné straně.

Ačkoliv se to na první pohled nezdá, o dobré využitelnosti pily může rozhodovat i takový faktor, jako je konstrukce saní. Aby bylo možné přeříznouti úzký materiál, například tenkou laťku, je důležité, aby vnitřní vzdálenost mezi saněmi a plátkem – neboli šířka mezery v saních, kterou kmitá plátek – byla co možná nejmenší. Přímočará pila se totiž při řezání opírá o řezaný materiál, a čím menší je vzdálenost plátku od saní, tím užší materiál lze nařezat. Většina testovaných pil dokáže přeřezat velmi tenké materiály, ale u pily Narex musí být jeho tloušťka minimálně 14 mm, u Makity JV0600K a Extolu 6mm a u Hitachi CJ90VST 7 mm.

Vibrace, hluk, piliny – vstup zakázán

Při hodnoceni kvality přímočarých pil jsme se zaměřili na zdravotni dopad jejich používání; jinými slovy řečeno, jestli práce s nimi není pro uživatele obtěžující nebo dokonce nebezpečná. V průběhu série praktických zkoušek proto zkušení odbornici posuzovali hlučnost a vibrace jednotlivých modelů. U obouručních pil jsme nezaznamenali vysoké hodnoty hluku nebo vibrací, ale u některých jednoručních modelů ano, konkrétně tu byly Lux a Fieldmann.

V tabulce najdete také přesný údaj o míře vibrací. Ten však nemusi odpovídat subjektivnímu hodnocení v rámci zkoušek zdravotního dopadu, protože to je výrobcem udávaná hodnota, která bývá pro účely dobré prezentace výrobku optimalizována – může být například naměřena při volnoběžných otáčkách. Naše hodnocení míry vibrací vyplývá z praktických zkoušek a vzájemného srovnání výrobků.

Průvodním jevem řezání je tvorba pilin. Moderní elektrické pily jsou proto vybaveny předním odfukem, který má čistit prostor v okolí řezacího plátku. U starších a méně vybavených modelů tento systém zastupují lidské plíce. Některé pily mohou využít systém externího odsávání, kdy se k nim přes adaptér připojí hadice vysavače a piliny mizí v jeho útrobách. Při praktických zkouškách jsme sledovali a hodnotili efektivitu těchto funkcí. Naší pozornosti neunikl ani zadní vývod vzduchu chladicího (odvětrávacího) systému, který kvůli nevhodnému nasměrování může foukat piliny do obličeje.

Nedostatky se ukázaly u jednoručního modelu Hitachi CJ90VST, který ve srovnání s ostatními pilami nebyl tak efektivní v odstraňování pilin a navíc neměl ve výbavě adaptér pro připojeni vysavače. Jednoručni pila Ryobi, v pořadí poslední mezi testovanými, měla vývod vzduchu od chlazení nasměrovaný právě k obličeji obsluhy, což zapříčinilo nepříjemné obtěžování pilinami.

V rámci zkoušek zdravotního dopadu jsme v laboratoři nechali ověřit i přítomnost nežádoucich polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve změkčené části rukojeti a také přítomnost ftalátů v krytu přístroje. Prstem si můžeme ukázat na pilu Metabo STE 90 SCS, u které byly naměřeny zvýšené hodnoty PAH v rukojeti, konkrétně šlo o naftalen, a také na pilu Fieldmann, jejíž plastový kryt obsahoval ftalát DIPB. Riziko negativního vlivu nežádoucích látek na lidské zdraví sice nebude vysoké, ale vzhledem k tomu, že obsluha většinou nebude mit rukavice, bude s těmitu látkami přicházet do kontaktu. Přitom jak je vidět v tabulce, při výrobě se lze obejít i bez nich.

Běh nа 600 metrů

Testované elektrické nářadí většinou vystavujeme zátěžovým zkouškám, které mají odhalit případné konstrukční nedostatky přístrojů a poukázat na možné problémy s jejich životností. Nejinak tomu bylo i u přímočarých pil. Ve zkoušce životnosti s nimi pět laboratorních odborníků řezalo celkem 600 metrů dřevotřísky, přičemž se pravidelně střídali. Prováděli rovné i zakřivené řezy, přístroje nechávali pravidelně odpočivat a po každých 120 metrech přeřízli ocelový prut. Na konci své šichty ještě přístroj 200krát zapnuli a vypnuli.

Pro obouruční pily tato zkouška nečinila žádnou překážku a všechny ji prošly „bez ztráty zoubku“. To však nelze říct o jednoručních modelech. Pile značky Lux odešel po 470 metrech uřezaného materiálu vodicí váleček plátku, stejný problém jsme odhalili u modelu Black & DECKER po 440 metrech a u Skilu po 450 metrech. Pile Fieldmann se po zhruba 300 metrech porouchala převodovka. Nejhorší hodnocení, které limitovalo celkovou známku, dostala pila Ryobi. Té se porouchalo uchycení plátku po 180 metrech, při opakování zkoušky dokonce už po 80 metrech.

Volný pád

V rámci zjišťování odolnosti jsme nechali každou pilu spadnout na beton z výšky jednoho metru. Zatímco některé modely při této zkoušce nepřišly k žádné úhoně, jiným se rozbil například spínač (AEG Step 1200 XE) nebo části krytu (Bosch GST 150 CE). Obouruční pila Mafell prošla pádovými zkouškami v pořádku, ale horší známku jsme jí udělili proto, že se při praktických zkouškách často samovolně vypínala. U jednoručnich pil Einhell RT-JS 85 a Extol Premium JS 800 LD se zase samovolně zapínal kyvný pohyb plátku.

Rozbitý kryt pily Bosch GST 150 CE způsobil odhalení vnitřnosti přístroje, které jsou pod proudem. Kvůli možnému kontaktu a poranění elektrickým proudem jsme proto udělili sníženou známku za mechanickou bezpečnost,

Přímočará pila značky ideál

V rámci hodnocení obsluhy sledovali laboratorní experti jednotlivé aspekty používání pil a své poznatky promítli do souhrnné známky za celkový dojem. Zaměřili se na rozmèry, hmotnost a ergonomii přistroje, na délku přívodního kabelu, na snadnost výměny řezacích plátků, nastavení sklonu řezu, nastavení počtu kmitů a kyvného pohybu, na dostatečnou viditelnost vodící linky nebo také na rozdíly v ovládání pily levákem a pravákem. Nejhorší pilou po stránce obsluhy byla jednoruční Extol.

K výměně řezacího plátku je zapotřebí extra nářadí, nastavení sklonu řezu a dorazu je komplikovanější než u ostatnich pil a dvoumetrová délka přívodního kabelu není dostatečná.