Vítězem testu vibračních brusek je obouruční model BOSCH PSS 250 A/AE

Vydáno: 10.11.2015 06:38
Vítězem testu vibračních brusek je obouruční model BOSCH PSS 250 A/AE
V dobře vybavené kutilské dílně by neměla chybět elektrická vibrační bruska. Hodí se například pro renovaci starého dřevěného nábytku nebo přípravu dřevěného materiálu na stavbu. Trh nabízí více typů brusek, my jsme se zaměřili na nejběžnější kutilskou variantu vibračních brusek s obdélníkovou brusnou deskou. Otestovali jsme 7 jednoručních a 15 obouručních modelů a sledovali jejich výkony v praxi, vybavení, hlučnost, odolnost nebo také snadnost obsluhy.

V dobře vybavené kutilské dílně by neměla chybět elektrická vibrační bruska. Hodí se například pro renovaci starého dřevěného nábytku nebo přípravu dřevěného materiálu na stavbu. Trh nabízí více typů brusek, my jsme se zaměřili na nejběžnější kutilskou variantu vibračních brusek s obdélníkovou brusnou deskou. Otestovali jsme 7 jednoručních a 15 obouručních modelů a sledovali jejich výkony v praxi, vybavení, hlučnost, odolnost nebo také snadnost obsluhy.

Dobrá rada

Vítězem testu vibračních brusek je obouruční model BOSCH PSS 250 A/AE. Mezi jeho vlastnosti patří dobrá efektivita broušení, velmi dobrá finální úprava povrchu a dosažitelnost obtížných míst. Efektivita sběrného sáčku na piliny je však pouze průměrná. Užitečnou výbavou jsou oba způsoby uchycení brusného papíru, sběrný sáček pilin, plynulé nastavení rychlosti, možnost připojení vysavače a transportní kufřík. Nejlepší jednoruční bruskou je Narex EBV 130 E. Efektivita broušení, finální úprava povrchu i efektivita sběrného sáčku jsou hodnoceny dobře. Dostupnost obtížných míst je velmi dobrá. Výbava je stejná jako u modelu Bosch, chybí pouze transportní kufřík. Obsluha je však hodnocena pouze uspokojivě s nedostatky v oblasti bezpečnosti, komfortu a také při manipulaci se sběrným sáčkem.

Elektrická vibrační bruska je pracovním nástrojem, který se používá ke zbroušení a vyhlazení dřevěného povrchu. Své uplatnění najde například při odstraňování staré barvy z dřevěného nábytku nebo zbroušení hrubého povrchu dřevěného materiálu na stavbu (trámy, prkna, fošny, laťky atd.). Povrch dřeva se zbrušuje a vyhlazuje nejen proto, aby lépe vypadal a vynikla jeho struktura, ale zároveň to má dopad i na životnost. Nezbroušené dřevo použité na venkovní stavbu, například plot, nevydrží tak dlouho jako zbroušené, na jehož povrchu se méně drží voda a lépe odolává jejím vlivům. Navíc se zbroušený povrch lépe natírá, výsledný nátěr má delší životnost, vyšší ochrannou účinnost a hezčí vzhled než povrch nezbroušený.

Jak už z názvu nástroje vyplývá, vibrační bruska používá k broušení a vyhlazování povrchů vibračních neboli kmitavých pohybů. Na povrchu dřeva tak nejsou tolik patrné stopy po broušení, jako kdybyste použili klasickou vrtačku s brusným nástavcem.

Odstraňování dřevěných vláken

Při broušení neopracovaného dřeva se pomocí smirkového papíru zbavuje jeho povrch vyčnívajících dřevěných vláken. Existují brusné papíry rozličných hrubostí, přičemž každý se používá v jiné fázi úpravy dřeva. Na začátku se pro hrubé broušení a rychlý úběr materiálu používají papíry o hrubosti 60 nebo 80, potom následují jemnější s vyšším číslem, například 100, 120 nebo 140. Brusný papír o hrubosti 180 a vyšší se používá na finální vyhlazení povrchu.

V laboratoři jsme zvlášť hodnotili efektivitu broušení, při níž jsme měřili množství zbroušeného materiálu v gramech, a schopnost finálního vyhlazení povrchu, která byla posuzována subjektivně. Při první zkoušce jsme používali brusný papír o hrubosti 60 a 120, při zkoušce vyhlazování to byla hrubost 120, 180 a 240. S každou hrubostí jsme postupně brousili dvě desky o různé tvrdosti, měkčí z borovicového dřeva a tvrdší z bukového, a počítali průměr odebraného materiálu. Pro výpočet celkové známky efektivity broušení jsme použili dílčí průměry s jednotlivými brusnými papíry, větší procentuální váhu však měl ten hrubší. Jako podklady pro výslednou známku za hladkost povrchu sloužily výsledky z jednotlivých zkoušek s brusnými papíry tří různých hrubostí, přičemž největší procentuální váhu měl ten nejjemnější.

Čím více, tím lépe

Efektivitu broušení jsme posuzovali podle jednoduché logiky – čím více ubraného materiálu, tím lepší byla známka. Mezi obouručními modely dopadl nejlépe vítěz testu BOSCH PSS 250 A/AE, dále BOSCH PSM 200 AES, Makita BO3711 a AEG FS 280. Mezi jednoručními to byl Narex EBV 130 E, vítěz kategorie, a Dewalt D26441. Jejich známka byla dobrá. Většina testovaných brusek však ukázala uspokojivé nebo horší výkony. Dostatečně jsme hodnotili oba obouruční modely Ryobi a také Black&Decker KA280K, některé jednoruční však skončily jako nedostatečné, konkrétně předposlední SKIL 7207AA a poslední Ferm FDS 280.

Hladkost povrchu obecně dopadla lépe, udělovali jsme převážně dobré nebo velmi dobré známky. Znamená to, že povrch byl po použití trojice brusných papírů hladký na pohled i na dotyk a v případě velmi dobré známky byl zároveň lesklý. To byl případ vítěze testu Bosch a zmiňované brusky AEG. Ostatní velmi dobře hodnocené modely nezmiňujeme, protože dopadly v testu efektivity broušení špatně.

Neomezený dosah

Vlastností dobré brusky by měla být schopnost brousit i na obtížně dostupných místech. Předpokladem je promyšlená konstrukce těla a brusné desky přístroje. Ideálně by rozměry těla měly být menší než rozměry brusné desky, aby bylo možné dostat se i do rohů nebo ke stěnám. Měřili jsme případný odstup od stěny po obou stranách přístroje i zepředu. Dobrou zprávou je, že u drtivé většiny testovaných modelů jsme nezaznamenali žádné omezení v použití, pouze některým obouručním chybělo pár milimetrů k dosažení až ke stěně nebo do rohu.

Piliny v sáčku nebo nádobě

Součástí celkové známky za broušení bylo také hodnocení efektivity sběrného sáčku, tedy jak velké množství pilin dokáže zachytit. Při broušení se jich uvolňuje spousta a zůstávají na povrchu nebo poletují ve vzduchu – to záleží na jejich velikosti. Sběrný sáček je užitečnou výbavou, která by vás tohoto odpadu měla zbavit. Realita však tak růžová není, výsledky této části testu nedopadly právě dobře.

Měřili jsme efektivitu s brusnými papíry o hrubosti 60, 120 a 180, přičemž největší váhu jsme kladli na „šedesátku“. S většími pilinami brusky neměly takové problémy jako s těmi malými. Nejlepší v tomto směru byl jednoruční Narex, který se při hrubosti 60 dostal až na 87 % zachyceného odpadu, mezi obouručními byla nejefektivnější Makita se 77 %. Nejméně zvládl zachytit Dewalt – pouhých 15 %, průměr všech brusek byl necelých 50 %. Při použití jemnějšího brusného papíru však efektivita postupně klesala – s brusným papírem o hrubosti 180 zmiňovaná Makita zachytila 52 % pilin, Narex jen 43 % (o celou polovinu méně) a Dewalt zanedbatelných 5 %. Průměr efektivity sběrného sáčku všech testovaných brusek s papírem o hrubosti 180 byl zhruba 29 %.

Do sběrného sáčku proudí odebraný materiál otvory v brusné desce. Aby byla tato cesta funkční, je třeba zakoupit brusné papíry s připravenými otvory nebo je možné si je vytvořit s pomocí speciální děrovačky. Ta někdy bývá součástí výbavy (viz tabulka).

K některým bruskám lze pro zvýšení efektivity zachycování pilin připojit vysavač. V případě třech testovaných modelů: obouručních SKIL 7338AA a Powerplus POW4014 a jednoručního Ferm FDS 280 je to však jediná cesta sběru pilin, protože tyto tři sběrný sáček nemají.

Klamání tělem

V rámci hodnocení brusek jsme se také zaměřili na poměr mezi výrobcem deklarovaným příkonem a laboratorně změřeným výkonem. Většina testovaných brusek totiž deklaruje menší příkon, než byl změřený výkon. Ve skutečnosti to znamená, že přístroj je silnější, než se podle deklarovaných hodnot zdá. V takovém případě jsme udělovali velmi dobrou známku, protože zákazník vlastně dostává víc, než za co zaplatil. V opačném případě, tedy pokud byl změřený výkon nižší než deklarovaný příkon, byla známka horší.

Model Black&Decker KA280K není jen „obyčejnou“ vibrační bruskou, ale tzv. multibruskou. Díky vyměnitelné desce lze totiž předělat z vibrační varianty s obdélníkovou deskou na excentrickou s deskou kruhovou. Ta na rozdíl od vibrační nejen kmitá, ale zároveň se otáčí kolem své osy. Otestovali jsme výkony s oběma tvary desky a lepší výsledky efektivity broušení jsme zaznamenali s kruhovou – známka byla dobrá. Ve všech ostatních zkouškách byly výsledky stejné jako u varianty s obdélníkovou deskou.

Nízké vibrace a další dobré vlastnosti

Pro obsluhu brusky jsou velmi důležitou vlastností nízké vibrace. Pokud totiž přístroj silně vibruje, budou vám po delším broušení brnět ruce. Z tohoto pohledu nejsou vhodné obouruční modely Einhell RT-OS 30 a Powerplus POW4014 a jednoruční Ferm FDS 280. Jejich známka byla dostatečná. Většina ostatních obouručních brusek skončila mezi uspokojivými, pouze Makita BO3711, BOSCH PSM 200 AES a Ryobi ESS280RV byly za nízké vibrace hodnoceny dobře. Jednoruční modely jsou na tom s vibracemi lépe – dobré hodnocení dostalo pět ze sedmi.

Z pohledu bezpečnosti by nemělo hrozit obsluze brusky skřípnutí nebo poranění o ostré hrany. Skřípnutí při manipulaci se svorkami je však možné u modelů, které mají z bezpečnosti dostatečnou známku.

Další důležitou vlastností brusky je snadné připevnění brusného papíru k desce. U většiny to lze nejen starým způsobem za pomoci svorek, ale nově také suchým zipem. Ten je umístěn jak na brusné desce, tak na samotném papíru. Výměna je proto otázkou několika sekund. To jsme hodnotili dobrou známkou. Suchý zip navíc drží papír lépe než svorky.

Ve výbavě dobré brusky by nemělo chybět ani nastavení rychlosti otáček, protože pro různé materiály je potřebná jiná rychlost. chcete-li například odstranit starý nátěr ze dřeva, jsou lepší nižší otáčky, než když brousíte a vyhlazujete povrch. Většina testovaných modelů je vybavena plynulým nastavením rychlosti neboli variabilním počtem rychlostí, několik z nich má však pouze jednu nebo dvě rychlosti.

Některé ze zmiňovaných vlastností byly součástí hodnocení vybavení – konkrétně počet rychlostí a brusných desek v balení, přítomnost prachového sáčku, možnost připojení vysavače, délka přívodního kabelu, pohodlná rukojeť a transportní kufřík.


Speciální děrovačka brusného papíru

Aby dlouho vydržela

Brusky se při pobytu v laboratoři nevyhnuly testování odolnosti. Každá byla připevněna na speciální stroj simulující používání v praxi, kde strávila dlouhé hodiny v pravidelných 30minutových cyklech. Rychlost byla nastavena na maximum, použitý brusný papír měl hrubost 60 a po každém cyklu se měnil. Pokud bruska umožňovala oba způsoby uchycení brusného papíru, využili jsme svorky, které jsou na opotřebení při provozu náchylnější. Pro účely testu jsme vypočítali průměr odebraného materiálu s brusným papírem o hrubosti 60 všech testovaných modelů a srovnali ho s průměrem jednotlivých brusek. Pro každou tak byla vypočítána přesná doba, kterou měla strávit na testovacím stroji. Principem této zkoušky bylo, aby všechny modely vykonaly stejnou práci, nikoliv strávily stejně dlouhou dobu v testu. Ty výkonnější tam proto nebyly tak dlouho jako méně výkonné – například vítěz testu Bosch PSS250AE 79 cyklů, tedy necelých 40 hodin, málo výkonné modely Ryobi více než 120 cyklů, tedy přes 60 hodin.

Nastavené podmínky nesplnily pouze tři obouruční brusky značky Black&Decker. Modelu KA320EKA se porouchal motor po 86 % stanovených cyklů, modelu KA280K se po 71 % stanovených cyklů rozbilo uchycení brusné desky a model KA330E skončil už po 29 % cyklů s přehřátým a vadným motorem. Ostatní testované brusky vám budou spolehlivě sloužit dlouhé hodiny.

převzato z Dtest